За щастието и нещастието

В щастието бъди умерен, в нещастието – разумен. Периандър

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *