За форсюзърите

За форсюзърите. Те биват съвършено тъмни, например, като Дарт Мол…
И съвършено светли, като Кеноби…
А в някои от тях тъмнината и светлината причудливо се преплитат. Такива като майстор Уинду.

Leave a Reply