Защо джедаите не ги обичат

Защо джедаите не ги обичат

Защо джедаите не ги обичат, а от ситите се боят?
– Джедаят махва с ръце пред вас и вие се съгласявате.
– А ситът просто казва “Дай” – и опитай се да не дадеш…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *