Двама пияни се говорят

Двама пияни си стоят и единият вика на
другия:
– Да ти викам ли такси?
– Викай ми както си искаш.

Leave a Reply