Да не стане грешка

Mутра наел мазач да му измаже една ограда на вилата. Като влязъл той у тях и видял за какъв палат става въпрос, веднага разбрал, че е ударил 6-ца от тотото и поискал 6000 евро за измазването на малката оградка. Мутрата не се пазарил, защото имал много пари, но пък поставил условие, че ако замазката стане крива, ще го спука от секс. Почнал мазачът, бил велик майстор, но от притеснение за заканата и вълнение за 6000 евро, дето щял да вземе, ръката му треперела и изкривил замазката. Изобщо мутрата не се пазарил, дал му парите и викнал двама от охраната си:
– Зимайте го този и го спукайте от е*ане в гората!
Тръгнали с Мерцедеса към гората, а по пътя:
– Моля ви се, хора, стар човек съм, вече имам три деца, ще стана за смях на цяло село.
– Не, шефът каза и ще те е*ем.
– Ще ви дам 3000 евро, а вие кажете, че сте свършили работата…
– Не, шефът каза и ще те е*ем. Думата му е закон.
– Ще ви дам всичките 6000!!!
– Абе, ти не разбра ли? Шефът каза!
В този момен звъни GSM-ът на единия и се чува из цялата кола разяреният глас на шефа:
– Връщайте се веднага, има един за убиване – не ще да връща парите, да вземете и него към гората.
Минало малко време и мазачът от задната седалка плахо потупал единия по рамото:
– Да не вземе да стане няква грешка после. Аз съм за е*ане…

Leave a Reply