Господине, вече четири спирки се отърквате в …

– Господине, вече четири спирки се отърквате в мен!
– Съжалявам, госпожице… нищо не мога да направя…
– Ами като не можете нищо да направите, отстъпете мястото си на някого, който може!

Leave a Reply