В публичния дом

Влиза един в публичен дом и пита:
– Свободни проститутки има ли?
– Не.
– А порно има ли?
– Не.
– А какво има?
– Има едно магаренце.
– Ами дайте го него поне.
След някое време идва друг мъж и:
– Свободни проститутки има ли?
– Не.
– А порно има ли?
– Има.
– Какво?
– Мъжът с магаренцето.

Leave a Reply