Бърза храна

– Защо французите ядат охлюви?
– Защо!
– Защото не обичат бързата храна!

Leave a Reply