Англичанин в Перник

Англичанин в Перник

Англичанин в Перник. Минава 22 часа. Среща един перничанин и го пита:
-Къде пращате позакъснелите чужденци като мен?
-Как къде? У поуикуниката!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *