шеги

Разликата между шегаджиите и шегобийците е тази, че вторите обикновено…