Съ-перници

– Как се обръщат софиянци един към друг?
– Съграждани.
– А как се наричат хората от Перник помежду си?
– Съперници.

Leave a Reply