Съ-перници

– Как се обръщат софиянци един към друг?
– Съграждани.
– А как се наричат хората от Перник помежду си?
– Съперници.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *