Студенти провеждат изпит

Студенти провеждат изпит. На вратата се появява олюляващ се студент, очевидно пиян и пита със завален глас:
– Пррррофесоре, можете ли да приемете един пиян студент на изпит?
Професорът го гледа, гледа и казва:
– Айде добре, от мен да мине.
Студентът с усмивка се обръща навън и вика:
– Момчетттааа, внасяйте го …

Leave a Reply