Какво най-много ви харесва

Класът на Иванчо разгледали в музея статуята на Венера. На следващия ден учителката пита, на кого какво му е харесало.
– Има красиви рамене.
– Има красиво лице.
– Има красиви крака.
– Има красива гръд.
Петьо:
– Има красив задник.
Учителката:
– Как можа! Веднага излез, и без родителите си не се връщай.
Той излиза, а след него става и си тръгва Иванчо.
Учителката:
– Иванчо! Ти къде?!
– И мен ще ме изгоните – едната путка й остана само…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *