Госпожице, какво обичате?

– Госпожице, да ви поканя на вечеря?
– Не ям нощно време.
– Да отидем на кино?
– Имам си торенти.
– Заповядайте у нас да погледаме телевизор..
– Изхвърлих си телевизора преди три години – няма какво да се гледа.
– Амии имам много снимки, да ги разгледаме заедно?
– Да гледам разни непознати, благодаря..
– А може ли да ми подскажете какво обичате…
– Аз обичам секса, но изглежда вас това малко ви интересува..

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *