Господине, вече четири спирки се отърквате в …

– Господине, вече четири спирки се отърквате в мен!
– Съжалявам, госпожице… нищо не мога да направя…
– Ами като не можете нищо да направите, отстъпете мястото си на някого, който може!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *