Точна мярка

Прехвърлиш ли мярата и най-приятното става неприятно. Демокрит

Началото

Доброто начало не е без значение, макар че се започва от незначителното. Сократ

Шегата

Шегата, подобно на солта, се ползва умерено. Питагор

Знанието

Най-важното е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране. Демокрит

Свобода

Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо. Демокрит

Съвет

Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ

Мъдрост

Мъдър е този, който знае не много, а нужното. Есхил

Самоуважението

Не прави нищо срамно нито пред другите, нито насаме. Нека върховният ти закон бъде самоуважението ти. Питагор

Кратките думи

Колкото и да са кратки думите “да’ и “не” те изискват най-сериозният размисъл. Питагор

Ако можеш

Ако можеш да си орел не се напъвай да си пръв сред гаргите. Питагор