Свобода

Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо. Демокрит

Съвет

Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ

Мъдрост

Мъдър е този, който знае не много, а нужното. Есхил

Самоуважението

Не прави нищо срамно нито пред другите, нито насаме. Нека върховният ти закон бъде самоуважението ти. Питагор

Кратките думи

Колкото и да са кратки думите “да’ и “не” те изискват най-сериозният размисъл. Питагор

Ако можеш

Ако можеш да си орел не се напъвай да си пръв сред гаргите. Питагор

Гневът

В изблик на гняв не бива да се говори, нито да се действа. Питагор

Знанието

Блаженството за тялото е здравето, за ума – знанието. Талес от Милет

За щастието и нещастието

В щастието бъди умерен, в нещастието – разумен. Периандър

Доброто настроение

За да причиниш мъка на завистливците, трябва да си в добро настроение. Диоген