Щирлиц

Не е твоя работа

Щирлиц се разхожда с папка с документи под мишница. Генерал Мюлер го гледа през прозореца и си мисли: “Какво ли мъкне Щирлиц в тая папка?!” Щирлиц го поглежда и си мисли: “Не е твоя работа, гадино!”