хляб

хляб

Една жена тръгнала да си купи хляб. По средата на пътя гледа – в една локва паднал пиян мъж. Поспряла се тя, видял й се млад, хубав и си рекла:
– Ще взема първо да си купя хляб, а на връщане ще го прибера. Като поизтрезнее и се изкъпе може и да свърши нещо…
Купила си хляб жената, връща се и какво да види – мъжът го няма… Въздъхнала, пуснала чантата и тихо отронила:
– Как можах, все едно цяла година хляб не съм виждала…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *