Третата буква

Отиват веднъж на театър поручик Ржевски, Андрей Болконски, Пиер Безухов и разбира се, Наташа Ростова. Седят, гледат представлението. Изведнъж Болконски прошепва на Наташа:
– Наташа, а на гърба на Вашия стол някаква дума е написана…
– И каква е тя? – притеснено пита Наташа.
Болконски объркано:
– Амии… Първата буква е същата като първата в думата “хлад” – и бута с лакът Безухов.
Пиер веднага се ориентира:
– Втората е същата като втората в думата “куб” – и бута Ржевски.
Поручикът невъзмутимо довършва:
– А третата буква, Наташа, е като третата буква в думата “хуй”…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *