Страшен кемтрейлс

Най-страшният кемтрейлс е дихидрогенният моноксид.

Leave a Reply