Сложи ли си презерватива?

Когато бях на 15 години, за първи път отидох да си купя презервативи от аптеката. В онези дни трябваше да положиш усилия да попиташ продавачката, защото всички в нашия район ме познаваха, включително онази млада жена, фармацевт (мисля, че се казваше Марина).
Тя забеляза, че съм доста смутен. Подаде ми ги и ме попита дали мога да ги използвам. Честно признах, че не мога. Тя отвори чантата, извади кутията и нахлузи един на палеца си и ми обясни, че е необходимо да проверя дали той седи здраво. Изглеждах объркан. Тогава тя, като се огледа и се увери, че в аптеката няма никой, хвана ръката ми и ме заведе в задната стаичка, разкопча блузата си и си свали сутиена.
– Възбуждам ли те? – попита тя.
Стоях с отворена уста и просто кимвах. Тогава тя каза, че е време да поставя презерватива, свали полата си, свали бикините си и легна на масата.
– Хайде – прошепна тя, – имам малко време.
Аз я обладах, беше толкова великолепно и не можах да се задържа дълго и свърших след няколко секунди.
Тя ме погледна подозрително:
– Сложи ли си презерватива?
Гордо казах:
– Разбира се!
И ѝ показах вдигнат палец с презерватива.
Как ме би, колко бой изядох само …
Много трудно ми беше тогава да разбирам жените …

 

Leave a Reply