Приказка за ъпчето – версия 2

Имало едно време едно малко блъферно Ъпче, което по цял ден свирело на своя щирилифол. След като два часа се разхождало по пътеката на нощномислещите щирилифоли, Ъпчето срещнало злия Каликадъмбар. Подтикнат от гадната Гагафалка, той се опитал да убие Ъпчето. В това време минало едно стадо Зигози. Една от тях носила своя тракторизиращ мухинипрепаризиращ инжектопляктор за перифондация на чимандалейки и убила злия Каликадъмбар и гадната Гагафалка. Ъпчето се оженило за принцесата на Дълбокомислещите мамагадузи и живели дълго и щастливо. Каква е поуката? Никога не се разхождай по пътеките на щирилифолите без своя тракторизиращ мухинипрепаризиращ инжектопляктор за перифондация на чимандалейки.

Leave a Reply