Прелюдия към секса

Ако мъжът търпеливо изслуша преживяванията на жената през деня, това се счита за прелюдия към секса.

Leave a Reply