Представяне на Windows 10

4 часово представяне на Windows 10, Стив Балмър:
– А сега е време за въпроси.
Българин от последния ред:
– Има ли го вече у Замундата?

Leave a Reply