Прави ти се секс?

Бъди свободен човек!
– Гладен си? – Яж!
– Жаден си? – Пий!
– Работи ти се? – Работи!
– Учи ти се? – Учи!
– Мечтател си? – Мечтай!
– Прави ти се секс? – Мечтай!

Leave a Reply