По какво…

-По какво може да познаете един програмист?
-До него винаги има две чаши – едната пълна с вода (за да има ако му се допие), а другата празна (за да има ако не му се допие)

Leave a Reply