Пиян насред локва

Седи един пиян насред една локва, минава един полицай. Спрял се и пита:
– Колко е часът?
Пияният вдига показалец и казва:
– 12:15.
Полицаят си гледа часовника – вярно е! Станало му интересно, след половин час пак минава, пак пита за часа. Пияният пак отговаря правилно. На третия път вече съвсем се шашнал, та го пита:

– Мъжки, как така точно казваш часа?
– Седни с мен в локвата, тогава ще ти кажа…
Седнал полицаят в локвата, пияният вдигнал пръст и казва:
– Ей там, виждаш ли – часовника на кулата…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *