Перничанин

Перничанин е на обучение за планински водачи. Обясняват му как се реагира при среща с мечка. Той не дочаква инструктура да свърши и пита:
– Добре де, ако мечката ни скочи и вече няма смисъл да се правим на умрели, удачно ли е да отговрим на агресията с агресия?

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *