Отива дама при гинеколог

Отива дама при гинеколог. Ляга на магарето, а той се навежда между краката на дамата и…
– Ехе-е! – възкликва гинекологът.
– Е-Хе-е… Хе-е…хе-е… хе-е…хе-е… – отвръща ехото.

Leave a Reply