Осиновен

– Харалампи, с майка ти трябва да ти кажем нещо важно!
– Да?
– Ти си осиновен.
– Йес! Знаех си! Искам да се запозная с биологичните ми родители!
– Ние сме биологичните ти родители. Осиновителите ще дойдат след два часа.

Leave a Reply