Не го ли позна по ушите?

– Оле, че е сладичкоо! Това котенце мъжко ли е, или женско?
– Не го ли позна по ушичките?
– По ушите ли? Не!
– Ами зайче е.

Leave a Reply