Негърка отива на гинеколог

Негърка отива на гинеколог.
Доктора я качил на стола, накрал е да се разкрачи, гледал няколко минути внимателно и ударил по масата:
– Това е – реших!
– Какво, докторе?!
– Взимам си черно Порше с червен кожен салон!

Leave a Reply