На разсъмване

Момиче се връща у дома на разсъмване. Баща й строго я пита:
– Е, според теб, това как се нарича?
– О, не знам, татко, но ще ми стане хоби!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *