На пазара

Клиент: Ягодите нали не са ГМО?
Продавачката: Нямам идея.
Ягодите: Не сме!

Leave a Reply