Най-хубавото дупе

Един султан си обявил още една вакантна бройка в щата на харема и си направил кастинг!
Явили се три кандидатки. Влязла първата:
– Колко е две и две – пролет моя? – попитал султана.
– Четири – господарю мой! – отвърнала тя.
“Умна е!” – отбелязал султана.
Влиза втората и султана пак я пита:
– Колко е две и две – слънце на очите ми?
– Пет, повелителю мой!
“Е, не е толкова умна, но има въображение!”
Влиза третата и той пита и нея:
– Колко е две и две – радост на живота ми?
– Колкото кажете Вие, господарю!
“Покорна е!” – помислил султана.
Накрая, избрал тази, която имала най-хубаво дупе! Тъй де, той за съветници си имал везири!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *