Модерни поговорки

Да би мирно седяло, не би чудо видяло. – Въздържанието от високоинтензивно движение не би довело до наблюдение на паранормални явления.

Бързата работа – срам за майстора. – Ускорената продуктивност води до морално – психологически дискомфорт у производителя.

Който копае гроб другиму, сам пада в него. – Индивид, предизвикващ литосферна трансформация с некфорилна цел, извършва равноускорително движение по посока на резултантната екскавация.

Ум царува, ум робува, ум патки пасе. – Универсалността на интелекта се изразява в говернаментално поведение, подчинение и способност за изхранване на водоплаващи птици.

Гладна мечка хоро не играе. – Физиологично незадоволен биологичен индивид отказва да извърши фолклорен елемент.

Човекът е човек, когато е на път. – Представителят на вида homo sapiens recens се отъждествява със самоличността си единствено при перманентната си дислокация в пространството.

Leave a Reply