Млад адвокат пледира:

Млад адвокат пледира:
– Господин съдия, самият факт, че клиентът ми се е обърнал именно към мен за защита, доказва неговата невменяемост!

Leave a Reply