Математик се опитва да сваля момиче

Математик се опитва да сваля момиче:
– Ей, маце, ще си покажеш ли равнобедрения триъгълник?
Тя го поглежда с презрение:
– А ти, зубър такъв, какво ще правиш, ако ти го покажа …
– Амии, ще си бодна големия пергел, да му измеря острия ъгъл …

Leave a Reply