Лапай

Нощ. Панелен апартамент. Мъжки глас: Лапай! Айде, лапай, де!
И така десетина минути. Викове от съседните апартаменти:
– Айде, бе Петрова, лапай, че да спим. Утре сме на работа.
Същият мъжки глас:
– Абе, хора, жената е нощна смяна. Храня детето сега!

Leave a Reply