Кредити

– Добър ден, предлагаме ви бърз кредит, с който да обединим всичките Ви кредити…
– Нямам кредити.
– Предлагаме ипотечни за закупуване на жилище…
– Имам триетажна къща.
– Предлагаме и лизинг за кола…
– Имам си.
– А… случайно да си търсите съпруга?

Leave a Reply