Как да хванем лъв

Задача за Програмисти. Лъв броди из пустинята, да се приложи метод за хващане на лъва и поставянето му в клетка. Ето и някои решения според колегите:
Програмист на Pascal: Преглежда цялата пустиня в цикъл по X и Y. Когато открие лъва, строи около него клетка.
Напреднал на Pascal: Сортира пустинята по възходящ ред, след което търси лъвът по двоичен метод и строи около него клетка. Ако в процеса на строежа лъвът си отиде зарязва работата с вик: “Range Check Error”.
Програмист на C: Търси в пустинята камък и го слага в клетка. Присвоява на камъкът стойност “лъв”.
Напреднал на С: Присвоява на пустинята стойност “клетка”.
Програмист на С++: Създава клас клетка по такъв начин, че лъвът да е негова съставна част. При инициализиране на клетката, лъвът автоматически се генерира вътре.
Програмист на Delphi: Пише по всички конференции: “Народе, от къде да взема компонент, който да търси в пустинята лъв и да го пъха в клетка?”
Генерално решение: Построяваш клетка. Влизаш вътре и я заключваш. Правиш инверсия на вселената

Leave a Reply