Кажи му

– Обичам го.
– Кажи му!
– Му.

Leave a Reply