Кабинета на Гергов

– Щирлиц, излез, знаем, че си вътре
…и Щирлиц знаеше, че е вътре, но не излизаше от кабинета на Гергов.

Leave a Reply