Излагам се

– Излагаш ли се на силно слънце?
– Принципно се излагам навсякъде…

Leave a Reply