Жена:

Жена:
– След новогодишните празници опитах да си обуя любимите дънки. От стоновете и пъшкането, мъжът ми се възбуди, наложи се да ги свалям.

Leave a Reply