Добре му е на

Добре му е на моряка – връща се от далечно плаване, а девойката го чака на брега.
Добре му е на летеца – връща се от полет, а девойката го чака на летището.
Добре му е на машиниста – връща се от пътуване, а девойката го чака на гарата.
Само на девойката не й е добре – тичай на пристанището, тичай на летището,тичай на гарата…

Leave a Reply