Две приятелки си говорят:

Две приятелки си говорят:
– Връщам се аз от командировка и заварвам мъжа си с любовницата му в леглото! Ужас)
– О, това е нищо! Аз пък се връщам от командировка и заварвам мъжа си с любовника ми в леглото. Ето това е ужас …

Leave a Reply