Да купиш един салам …

Жена на програмист го праща до магазина:
– Да купиш един салам и ако има яйца – 10.
След малко мъжът се връща с десет салама. Жена му го пита:
– Какви са тези салами? Защо си купил 10 салама.
– Как защо?! – имаше яйца…

Leave a Reply