One Response

  1. Ненад Петров
    Ненад Петров October 17, 2017 at 2:56 pm | | Reply

    Да Betfair са си много добри и анализът ви е точно на мястото си. Радвам се че получиха лиценз за България и може пак да ги ползвам. Остава само да намеря начин да ги победя 🙂

Leave a Reply